C-MAX C344 (2013). K&#305lavuz - bölüm 1

BU EL KITABI HAKKINDA

Ford’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Aracınızın özelliklerini daha iyi öğrenmek
için gerekli zamanı ayırınız. Hakkında ne
kadar fazla bilgi sahibi olur ve özelliklerini
ne kadar iyi anlarsanız, aracınızı sürerken o
kadar çok güvende olur ve sürüşten o kadar
keyif alırsınız

UYARI

Aracınızdaki kumandaları kullanırken
ve aracınızın özelliklerinden
yararlanırken aracı daima dikkatli

kullanınız.

Not: Bu el kitabı araç özelliklerini ve bu araç
sınıfındaki seçenekleri bazen bu özellikler ve
seçenekler kullanılmaya başlamadan önce
de açıklamaktadır. Bu nedenle buradaki bazı
özellikler sizin aracınız için geçerli
olmayabilir.

Not: Bu el kitabındaki bazı çizimler farklı
modeller için kullanılmış olabilir, bu nedenle
aracınızda farklı görünebilirler. Ancak,
şekillerdeki temel bilgiler daima doğrudur.

Not: Aracınızı her zaman, geçerli tüm yasa
ve yönetmeliklere uygun bir şekilde kullanıp
çalıştırınız.

Not: Aracınızı satarken bu el kitabını da yeni
kullanıcıya teslim ediniz. Kullanıcı el kitabı
aracınızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu kılavuzda bir parçanın yeri sağ veya sol
tarafta şeklinde belirtilebilir. Sağ veya sol
taraf, koltuğa ileri bakacak şekilde
oturduğunuz durumdaki yönlerdir.

E154903

Sağ taraf

A

Sol taraf

B

Çevrenin Korunması

Çevreyi koruma konusunda üzerinize düşeni
yapmanız gerekir. Doğru araç kullanımı ve
atıkların, temizleme ve yağlayıcı
malzemelerin kurallara uygun imha
edilmesi bu amaç doğrultusunda atılan
önemli adımlardır.

SEMBOLLER SÖZLÜĞÜ

Bu el kitabındaki uyarı sembolleri

UYARI

Uyarı sembolleri ile belirtilen
talimatları izlemediğiniz takdirde
kendiniz ve diğerlerini ölüm veya

yaralanmalarla sonuçlanacak kazalara
maruz bırakabilirsiniz.

DİKKAT

Dikkat sembolü ile belirtilen
talimatlara uymadığınız takdirde
aracınızı hasara uğratabilirsiniz.

7

Giriş

Aracınızdaki semboller

Bu sembolleri gördüğünüzde, herhangi bir
ayarlama yapmadan önce bu el kitabındaki
ilgili talimatları okuyup takip ediniz.

YEDEK PARÇA ÖNERISI

Aracınız kaliteli parçalar kullanılarak en
yüksek standartlarda üretilmiştir. Aracınızın
planlı bakım ya da onarıma ihtiyaç duyması
halinde orijinal Ford ve Motorcraft
parçalarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Orijinal Ford ve Motorcraft parçalarını,
parçalardaki ya da paketlerdeki Ford,
FoMoCo veya Motorcraft markalarına
bakarak rahatlıkla ayırt edebilirsiniz.

Programlı Bakım ve Mekanik
Onarımlar

Aracınızın yıllık servis sağladığından emin
olmanın en iyi yollarından biri bu Kullanıcı
El Kitabında anlatılan ayrıntılı özelliklere
uygun parçaları kullanarak bizim
önerilerimize göre bakımını yaptırmaktır.
Orijinal Ford ve Motorcraft parçaları bu
özellikleri karşılamakta ya da geçmektedir.

Çarpışma Onarımları

Çarpışma ile ilgili asla bir deneyiminiz olsun
istemeyiz ancak kazalar kaçınılmazdır.
Orijinal Ford yedek parçaları, takma, finish,
yapısal bütünlük, paslanma koruması ve
ezilme direnci gibi en katı gerekliliklerimizi
karşılamaktadır. Araç gelişimi sırasında bir
bütün olarak istenilen seviyede koruma
sağlayan bu parçaları onaylarız. Bu
seviyede bir korumaya sahip olduğunuzdan
emin olmanın en iyi yolu orijinal Ford yedek
parçaları kullanmaktır.

Yedek Parça Garantisi

Orijinal Ford ve Motorcraft yedek parçaları,
Ford Garantisi'nden faydalanabilinen tek
yedek parçalardır. Aracınızda orijinal Ford
parçaları dışında parça kullanımından
kaynaklı hasarlar Ford Garantisi
kapsamında olmayabilir. Ayrıntılı bilgi için
Ford Garanti şartlarına bakınız.

8

Giriş

Gösterge paneline genel bakış

Soldan direksiyonlu araçlar

E130098

H

I

G

F

E

D

C

B

A

X

W

U

T

S

Q

P

O

R

L

M

N

J

K

V

9

Kısaca

Sağdan direksiyonlu araçlar

E130099

H

I

G

B

D

C

F

E

A

X

S

U

T

W

K

L

R

Q

O

M

N

P

J

V

Havalandırma kanalları. Bkz.Havalandırma kanalları (sayfa 103).

A

Sinyal lambaları. Bkz.Sinyaller (sayfa 61). Uzun far. Bkz.Far kumandası
(sayfa 58).

B

Ses kumandası - Bilgi ekranı kumandası olan soldan direksiyonlu araçlar.
Bkz.Bilgi ekranları (sayfa 84).

C

Ses kumandası - Bilgi ekranı kumandası olmayan soldan direksiyonlu araçlar.
Bkz.Bilgi ekranları (sayfa 84).

C

Ses kumandası - Bilgi ve eğlence ekranı kumandası olan sağdan direksiyonlu
araçlar.

C

Ses kumandası - Bilgi ekranı kumandası olmayan sağdan direksiyonlu araçlar.
Bkz.Bilgi ekranları (sayfa 84).

C

10

Kısaca

Рассказать друзьям